Fano logo

Työnantajamielikuvan kasvattaminen somekanavissa

Sosiaalinen media on mainio kanava markkinointiin, mutta sitä on syytä hyödyntää myös muilla tavoin. Lue blogistamme, miksi yrityksen on syytä hyödyntää somekanavissaan myös työnantajamielikuvaa vahvistavaa sisältöä.

HOUKUTTELE YRITYKSEESI PARHAAT OSAAJAT SOMEN AVULLA

Tiimi on koko yrityksen voimavara ja perusta. Kilpailu osaajista on useilla aloilla jo käynnissä, ja kiristyy entisestään talouden lähtiessä nousukiitoon pandemian jälkeen. Kun parhaat osaajat valitsevat työpaikkaa, he etsivät tietoa ja muodostavat mielikuvia potentiaalisista työnantajista useissa eri kanavissa. Millainen mielikuva sinun yrityksestäsi välittyy? Miten sinä olet valmistautunut taisteluun parhaista osaajista? 

EROTU KILPAILIJOISTA – TYÖNANTAJAMIELIKUVALLA VOITTOON

Työnantajamielikuvaan panostaminen on tärkein keino kilpailla osaajista työmarkkinoilla. Mitä työnantajamielikuva sitten tarkalleen on? Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa sitä, millaisia mielikuvia yritys herättää potentiaalisissa työntekijöissä. Työnantajamielikuva sisältää yleensä ajatukset siitä, mitä yrityksellä on työntekijälleen tarjota ja millä ehdoilla. 

Karkeasti työnantajamielikuvan voi jakaa sisäiseen ja ulkoiseen työnantajamielikuvaan. Sisäinen tarkoittaa sitä, minkälainen kulttuuri ja työilmapiiri yrityksessä on, ja mitä ihmiset puhuvat, jotka ovat jo yrityksessä töissä. Ulkoinen tarkoittaa sitä, millaisia mielikuvia mahdollisilla tulevilla työntekijöillä on. Raja on hiuksenhieno, sillä yrityksen ulkoinen viestintä näkyy tietenkin myös työntekijöille, ja vaikuttaa heidän työnantajamielikuvaansa. 

Ne, jotka onnistuvat luomaan vahvan ja oikeellisen työnantajamielikuvan, houkuttelevat talliinsa parhaat osaajat. Vahva työnantajamielikuva auttaa erottautumaan muista työnantajista. Se myös vähentää virherekrytointeja, sillä työnhakija todennäköisesti tietää jo tarkalleen millaiseen yritykseen on hakemassa. Yritys on myös sitä paremmassa neuvotteluasemassa rekrytointitilanteessa, mitä vetovoimaisemmaksi yritys koetaan. 

SOMEN AVULLA VAHVISTAT BRÄNDIÄ JA VIESTIT TEHOKKAASTI

Työnantajamielikuva muodostuu osaajan ja työnantajan vuorovaikutuksessa. Kaikki kosketuspinnat yrityksen kanssa edistävät työnantajamielikuvan muodostumista. Enää ei riitä, että yritys on vastuullinen ja hyvä työnantaja, vaan siitä on osattava viestiä eri kanavissa.

Some on vuorovaikutteisuudellaan yksi tehokkaimmista keinoista viestiä yrityksen ulkopuolella. Somesisällön avulla voit viestiä yrityksen arvoja, vahvistaa brändiä ja luoda kuvaa vetovoimaisena työnantajana. Voit ilmaista somen kautta potentiaaliselle työnhakijalle esimerkiksi millaisia henkilöitä yrityksessä on töissä, miten arki sujuu ja millainen johtamiskulttuuri tai työilmapiiri yrityksessä vallitsee. 

Somesisällöillä voit vaikuttaa brändisi kiinnostavuuteen ja houkutella alan ammattilaisia, jotka eivät ole aktiivisessa työnhaussa. Aktiiviset työnhakijat tutustuvat varmasti yrityksesi nettisivuihin, ja käyvät läpi somekanavasi saadakseen kuvan yrityksestäsi. Passiiviset hakijat ovat somen äärellä. Passiiviset hakijat ovat osaajia, ketkä eivät ole aktiivisessa työnhaussa. He eivät hakeudu työpaikkailmoitusten tai nettisivujen ääreen, mutta törmätessään somessa näkyvään sisältöön, saattavat he kiinnostua yrityksestäsi. Passiivinen hakija voi muuttua aktiiviseksi hakijaksi somen avulla, ja työhakemus kilahtaa yrityksesi sähköpostiin kriittisellä hetkellä juuri oikealta osaajalta.

HERÄTÄ OSAAJIEN MIELENKIINTO JA REKRYTOI ALAN HUIPPUTEKIJÄT YRITYKSEESI

Monen yrityksen somestrategiassa on huomioitu asiakkaat, mutta unohdettu yleisöstä potentiaaliset työntekijät. Toki kyseessä voi olla yksi ja sama henkilö, mutta sisältöä kannattaa suunnitella työnantajamielikuva mielessä pitäen. 

Lähes kaikissa somekavavissa on yrityksille räätälöityjä ominaisuuksia markkinointia, rekrytointia ja yrityksen brändäämistä varten. Käytä yrityksellesi sopivia kanavia, joissa tiedät kohderyhmäsi olevan, ja jotka yrityksesi on helppo ottaa haltuun. Yrityskäytössä suosittuja ovat esimerkiksi Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram ja TikTok. Myös YouTube ja Snapchat ovat monella yrityksellä käytössä. 

Tietyissä alustoissa toimii parhaiten kuvat, toisissa taas teksti ja joissain videot. Videolla voi viestittää esimerkiksi yrityksen arjesta, tekstillä yrityskulttuurista ja kuvilla vahvistaa yrityksestä syntyviä mielikuvia. 

Tärkeintä on, että löydät yrityksellesi parhaan mahdollisen tavan olla läsnä somessa ja viestiä potentiaalisille työntekijöillesi. Jos aikasi ei tunnu riittävän, olemme ilolla avuksi. 

Herättikö blogimme kysymyksiä tai mietteitä? Ota meihin yhteyttä ja jatketaan keskustelua. 

Entä haluaisitko työskennellä meillä Fanossa? Olemme kasvava yritys ja aina kiinnostuneita huipputyypeistä, jotka täydentävät tiimiämme ja lisäävät osaamistamme. Lähetä meille avoin hakemus mira@fano.fi ja kerro, miksi olisit oikea henkilö tiimimme ja asiakkaidemme avuksi.

Lue lisää tekstejämme