Fano logo

Fano Oy:n somearvontojen säännöt

Osallistumalla tähän kilpailuun/ arvontaan sitoudut noudattamaan näitä sääntöjä.
Järjestäjä pidättää kaikki oikeudet sääntöjen muuttamiseen ilman erillistä ilmoitusta.


Kilpailun/ arvonnan järjestäjä

Fano Oy & aputoiminimi Brändi Bubble
Seuralantie 9
60220 Seinäjoki
Y-tunnus: 3013265-3

HUOM! Facebook ja/ tai Instagram eivät ole millään tavoin osallisena kilpailuun/ arvontaan.


Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun/ arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat Facebook- tai Instagram- palveluun rekisteröityneet tai sähköpostikirjeen kautta osallistuneet luonnolliset täysi-ikäiset henkilöt.

Osallistumisoikeutta ei ole Fano Oy:n/ Brändi Bubblen tai muiden tämän kilpailun/ arvonnan kanssa tekemisissä olleiden yrityksien työntekijöillä.


Palkinnot

Osallistuneiden kesken arvotaan Facebook/ Instagram postauksessa tai sähköpostikirjeessä mainittu palkinto/ palkinnot.

Palkinto/ palkinnot toimitetaan voittajille kilpailu-/ arvontapostauksessa mainitulla tavalla, kunhan kaikki voittajat on tavoitettu ja heidän yhteystietonsa saatu.

Mikäli palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin kilpailun/ arvonnan järjestäjästä johtuvista syistä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi eikä vaihtaa muihin tuotteisiin. Arvontapalkintojen jälleenmyynti on kielletty.


Voittajan valinta ja julkistus

Järjestäjä arpoo voittajan niiden joukosta, jotka ovat osallistuneet kilpailuun/ arvontaan erillisessä kilpailu-/ arvontapostauksessa tai sähköpostikirjeessä mainitulla tavalla. Voittajalle/ voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

Mikäli emme tavoita voittajaa kahden vuorokauden (48 h) aikana, pidätämme oikeuden suorittaa arvonnan uudelleen. Voittajan tulee myös vastata saamaansa yhteydenottoon tämän ajan puitteissa.

Osallistumalla kilpailuun/ arvontaan osallistujat myöntävät Fano Oy:lle/ Brändi Bubblelle oikeuden käyttää nimiään kilpailun/ arvonnan voittoon liittyvässä tiedotuksessa Facebookissa/ Instagramissa ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta.


Järjestäjän vastuu

Järjestäjä vastaa kilpailuun/ arvontaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Järjestäjä ei vastaa vahingosta tai vammasta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kilpailuun/ arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun/ arvontaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen epärehellisiä keinoja kilpailuun/ arvontaan osallistumiseen tai muuten toimineen sääntöjen vastaisesti.

Järjestäjä ilmoittaa kilpailun/ arvonnan markkinointikanavassa, mikäli joudumme tekemään muutoksia kilpailuun/ arvontaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kilpailun/ arvonnan toteutukseen. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä kilpailuun/ arvontaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Kilpailu/ arvonta ei ole Facebookin tai Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima, eikä millään tavalla liity Facebookiin tai Instagramiin. Osallistujat vapauttavat Facebookin ja Instagramin kaikesta vastuusta kilpailuun liittyen. Annettuja nimiä ja yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä suoramarkkinointiin.

Fano Oy:n tietosuojaselosteisiin ja rekistereihin voit tutustua tietosuojan sivuilla.