Fano logo

Sisällöntuotantoa monessa kanavassa – Miksi monikanavaisuus on tärkeää?

Yrityksen viestinnässä herää usein kysymys siitä, miten voi tavoittaa mahdollisimman laajan yleisön. Monilla erilaisilla toimilla voidaan vaikuttaa siihen, että yrityksen löytää yhä useampi seuraaja ja uusi asiakas. Monikanavaisuudella taataan se, että tiedottaminen ja markkinointi ei jää vain yhden kanavan nojaan. Näin laajemman yleisön tavoittaminen on koko ajan helpompaa ja jopa varmempaa.

Mutta kuinka toteuttaa monikanavaista markkinointia tai viestintää? Tämän blogitekstin yhteydessä voit miettiä: mitä on monikanavainen viestintä omassa yrityksessäni ja miten voin toteuttaa sitä? Mikäli monikanavaisuus on sinulle vielä vieras käsite, me Fanon asiantuntijat autamme sinua pääsemään kärryille!

Mitä monikanavaisuus tarkoittaa?


Kuinka markkinoida tehokkaasti? Miksi monikanavainen viestintä on tärkeää? Mitä monikanavaisuus tarkoittaa? Erilaisia kysymyksiä saattaa herätä, kun puhutaan monikanavaisesta markkinoinnista ja
viestinnästä.
Me kerromme sinulle juuri ne asiat, jotka on hyvä ottaa huomioon yrityksen sisällöntuotannossa!

Sisällöntuotannossa monikanavaisuudella tarkoitetaan sitä, että sisältöä tuotetaan yhden kanavan sijasta monessa eri lähteessä. Mikäli markkinoit monessa eri kanavassa aktiivisesti, yrityksesi toteuttaa monikanavaista markkinointia ja myyntiä. Sisällöntuotanto ei tietenkään jää vain markkinointiin, sillä jatkuva viestiminen on erityisen tärkeää seuraajien ja asiakkaiden tiedottamisen kannalta. Monessa paikassa tiedottamista ja muuta sisällöntuotantoa voidaan kutsua monikanavaiseksi viestinnäksi.

Viestintä monessa kanavassa tavoittaa laajan yleisön


Mikä olisikaan parempaa kuin laajan yleisön tavoittaminen ja uusien asiakkaiden löytäminen? Monikanavainen viestintä palvelee kaikkia: sen avulla tutut asiakkaat saavat tietoa yrityksestäsi, mutta myös uudet asiakkaat löytävät yrityksesi palveluiden tai tuotteiden pariin. Laajan yleisön tavoittaminen ei ole helppoa, vaan se vaatii työtä ja juuri monikanavaista markkinointia.

Monikanavainen markkinointi lisää näkyvyyttä ja näin myös tuloksellisuutta. Monikanavaisuus sosiaalisessa mediassa ja yleisesti kaikissa sisällöntuotantokanavissa lisää yrityksesi löydettävyyttä ja brändin muistettavuutta. Mitä useammalla tavalla yrityksesi tulee esille uusille ihmisille, sitä varmemmin he
myös muistavat teidät ja jatkossa myös ostavat palveluita.

Verkkosivut ovat monikanavaisen viestinnän kivijalka


Onhan yrityksesi verkkosivut kunnossa? Toimivien ja mieleen jäävien verkkosivujen merkitystä ei voida korostaa tarpeeksi, koska niillä on suuri merkitys digitaalisessa markkinoinnissa. Yrityksen kotisivut löytyvät silloinkin, kun yrityksesi sosiaalisen median kanavat kaatuvat tai tilisi joutuu hakkereiden kynsiin. Hyvien sivujen avulla yrityksesi ei katoa asiakkaiden saatavilta eikä mielestä. Kotisivut ohjaavat asiakkaita myös
jatkamaan yritykseesi tutustumista: sivujen kautta asiakkaat löytävät lisäksi muiden kanaviesi pariin.

Monikanavaisuuden kannalta on hyvä, että verkkosivut ovat olemassa, mutta niiden on oltava myös laadukkaat sisällöltään. Yhdeltä sivustolta on löydettävä kaikki se informaatio, mitä asiakas yrityksestäsi tarvitsee. Sivujen tulee olla ulkoasultaan brändisi mukaiset, mutta myös toimivuus sekä saavutettavuus on otettava huomioon. Sisällön on hyvä kannustaa asiakkaita myyvällä tekstillä ja tehdä joko ostamisesta tai yhteydenotosta helppoa. 

Verkkosivujen tekeminen, suunnittelu ja ylläpito voi tuntua vaikealta prosessilta. Jos aika käy vähiin, me Fanolla autamme sinua mielellämme toimivien verkkosivujen kanssa!

Miten toteuttaa monikanavaisuutta sosiaalisessa mediassa?


Sisältöä kannattaa tuottaa erityisesti siellä, missä asiakkaatkin ovat! Sosiaalisen median alustat ovat usein helpoin sekä nopein kanava viestinnälle ja markkinoinnille. Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Twitter sekä monet muut kanavat ovat monelle tuttuja sekä osa arkipäiväistä puhelimen selailua. Sisällöntuottaminen näihin kanaviin on siis hyvä valinta, koska asiakkaat ja seuraajat pääsevät käsiksi sisältöön hyvin nopeasti. Sosiaalisen median hyödyt ovat valtavat, koska kyseessä on juuri suoraan yritykseltä asiakkaalle tai yleisesti kohderyhmälle kohdistettua viestintää. Monikanavainen viestintä ja markkinointi onnistuu loistavasti, kun otat erilaiset sosiaalisen median kanavat huomioon.

Sosiaalisen median sovellukset antavat mahdollisuudet monipuoliselle sisällöntuotannolle. Voitte yrityksessä itse valita, minkälaista sisältöä haluatte tuottaa ja miltä brändinne näyttää sosiaalisessa mediassa. Tärkeää on tutkia, mitä kanavia asiakkaat käyttävät. Mikäli yrityksesi asiakkaat eivät löydä sinua nykyisistä kanavista, kannattaa rohkeasti tutustua uusiin sovelluksiin ja miettiä, olisiko joku toinen kanava teille sopivampi. 

Monikanavainen markkinointi ja viestintä on hyvä ottaa huomioon yrityksesi toiminnassa, mutta kuitenkin tarkasti miettien: mitkä sosiaalisen median kanavat sopivat yritykselleni? Jos jokin kanava ei tunnu brändille sopivalta, omaa ääntä kannattaa kuunnella. Vaikka uuden kokeileminen ei ole pahitteeksi, on hyvä pitää yrityksesi brändi mielessä. Ei ole tarkkaa määritelmää sille, mitä sosiaalisen median sovelluksia tulee käyttää yrityksen markkinoinnissa. Kokeile, mikä on yrityksesi oma juttu!

Uutiskirje muistuttaa yrityksestäsi aktiivisesti myös sähköpostissa!


Sähköpostimarkkinointi
on avainasemassa monipuolisessa viestinnässä. Monikanavaisuutta suunnitellessa saattaa herätä kysymys: Kuinka aloitan sähköpostimarkkinoinnin? Merkittävää on miettiä, mitä sähköpostimarkkinoinnilla halutaan tavoitella ja kertoa. Mikäli yrityksellesi on tärkeää kertoa enemmän
toiminnastanne, sisältö voi olla tarinallista ja tekstirikasta. Jos taas palveluiden tai tuotteiden markkinointi on tähtäimessä, voi uutiskirjeeseen nostaa aina haluttuja tuotteita kuvien muodossa ja käyttää myyvää lyhyttä tekstityyliä.

Mutta millainen on hyvä uutiskirje? Tehokas uutiskirje antaa seuraajille uutta informaatiota yrityksestä tai sen tuotteista ja palveluista. Kirjeet ovatkin oiva mahdollisuus kertoa lisää niin yrityksen arvoista tai työntekijöistä, mutta myös väylä markkinoida tuotteita monipuolisilla tavoilla. Vinkki! Muista Call to Action sähköpostilistan markkinoinnissa. On hyvä muistuttaa seuraajia useasti liittymään sähköpostilistalle, tietenkin ”Tilaa uutiskirje!” -lausahduksen kera.

Tutki, mikä on paras uutiskirjetyökalu juuri sinun yrityksellesi! Useat palvelut tarjoavat mahdollisuuden lähettää ilmaisen uutiskirjeen, mutta voitte halutessanne käyttää myös maksullisia lisäosia. Mikäli ette ole varma, minkälaisia lisäominaisuuksia kaipaatte, maksullisia tilauksia on myös mahdollista kokeilla ilmaiseksi.

Kuinka säilyttää monikanavaisuus markkinoinnissa ja viestinnässä?


Ilman suunnitelmia on vaikeaa pitää kiinni säännöllisestä ja aktiivisesta viestinnästä. Suunnitelmallisuus ja hyvä strategia auttaa pysymään kärryillä siinä, mitä yrityksen sosiaalisessa mediassa on meneillään. Vaikka monikanavaisuus olisi huomioitu tällä hetkellä yrityksesi viestinnässä ja markkinoinnissa, on hyvä kiinnittää huomiota sen jatkuvuuteen suunnitelmien avulla. Monikanavainen strategia ja viestintäsuunnitelma pitää huolen siitä, että laajan yleisön tavoittaminen monessa eri kanavassa toimii myös jatkossa. Strategiassa määritellään yrityksen käyttämät kanavat ja suunnitellaan, millaista sisältöä niihin tullaan tuottamaan.

Pitkäaikaiset suunnitelmat kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa päivittää tasaisin väliajoin. Yleisö, tilin suosio ja viestinnän määrän tarve saattaa muuttua lyhyessäkin ajassa. Onkin tärkeää tarkastella statistiikkaa, joista käy ilmi, kuinka moni on tavoittanut viestinnän sosiaalisessa mediassa ja onko esimerkiksi seuraajamäärä kasvanut. Seuraaminen on tärkeää sen takia, että tarvittaessa voidaan tehdä erilaisia toimenpiteitä sen eteen, että esimerkiksi tavoitettujen asiakkaiden määrä voisi olla koko ajan isompi.

Aseta tavoitteita ja saavuta ne monikanavaisella viestinnällä! Mikäli tavoitteiden asettaminen ja suunnitelman laatiminen on vaikeaa,  me Fanolla olemme juuri sinun ja yrityksesi apuna. Mainostoimisto yrittäjän apuna: me luomme sinulle monikanavaisen viestintäsuunnitelman toiveittesi ja tavoitteidesi mukaisesti. Fanon someassarit auttavat mielellään myös strategian toteuttamisesta!

Lue lisää tekstejämme