Fano logo

Personal trainer Paula Vehmanen

brändi-ilme | sisällöntuotanto | verkkosivut

Lähtökohta

Asiakas on tuomassa markkinoille uudenlaista ravintovalmennusta. Logo on jo valmiina, mutta tarvitaan brändi-ilme, verkkosivut sekä näkyvyyttä somessa.

Tavoitteet

Tavoitteena on luoda yhtenäinen ilme verkkosivuille, someen sekä mainontaan. Tuodaan uusi yritys asiakkaiden tietoisuuteen.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä keski-ikäiset ja sitä vanhemmat painon ja syömisen kanssa kamppailevat miehet ja naiset.

Tulokset

Verkkosivuista ja someilmeestä saatiin yhtenäiset ja brändi-ilmeen mukaiset. Facebook & Instagram -mainonnalla liikennettä on ohjattu sivustolle tasaisesti.

Miten työ eteni?

Jokainen projekti on yksilöllinen. Paula Vehmasen kanssa edettiin alla olevin askelmerkein.

Fano referenssi - Paula Vehmanen verkkosivut
Projekti käyntiin
Keväällä 2022 lähdettiin yhdessä rakentamaan brändi-ilmettä.
Verkkosivujen rakennus
Kun brändi-ilme oli päätetty, ryhdyttiin rakentamaan verkkosivuja WordPress-alustalle. Lähdettiin liikkeelle sivuston tarpeista sekä rakenteesta ja alettiin kirjoittamaan sisältöjä sekä tuotetekstejä.
Mainonta käyntiin
Kun verkkosivut oli viimeistelty, tehtiin samalla brändi-ilmeellä joukko mainoksia Facebookia ja Instagramia varten. Mainonta käynnistettiin mainosjoukolla kylmälle kohderyhmälle, joita ohjattiin tutustumaan sivustoon ja valmennuksiin.
Instagram
Asiakas jakaa itse sisältöä Facebookiin, mutta tarve Instagram-tilille nousi myös esiin. Yhdessä ideoiden mietittiin Instagram-tilin tavoitteet ja sovittiin rakenteet julkaisuille, jotka toteutimme.

Tässä työssä oli mukana

(näistä klikkaamalla pääsee lukemaan esittelytekstin Fanolaisten sivulle)

Mira

Asiakkuuspäällikkö

Hanna

Brändi-ilmeen ja verkkosivujen suunnittelu sekä toteutus

Laura

yhteydenpito, Fb-mainonta, sisällöntuotanto