Fano logo

Monipuolista sisällöntuotantoa Korian sosiaaliseen mediaan

Someassaripalvelut tarvittaessa | Sisällöntuotanto | Viestintä

Lähtökohta

Yhteistyö Korian kanssa alkoi yhteisellä ”Kun osa identiteestisä tippuu pois” -videoprojektilla, jolla haluttiin tuoda esille hiusten lähtöön liittyviä ajatuksia. Autoimme näin videon tekemisellä asiakasta kertomaan itselleen tärkeästä aiheesta. Projektin jälkeen Fano on ollut apuna sosiaalisen median sisällöntuotannossa.

Tavoitteet

Sisällöntuotannon tavoitteena on tuottaa asiakkaille hyödyllistä sisältöä samalla markkinoiden Korian palveluita. Lisäksi viestinnällä sosiaalisessa mediassa halutaan informoida asiakkaita yrityksen liikkeen tärkeimmistä asioista.

Kohderyhmä

Korian tärkeimpänä kohderyhmä on yrityksen asiakkaat Seinäjoella ja lähialueilla. Tämän lisäksi sisällöllä halutaan tavoitella Seinäjoelta ja sen lähialueilta uusia potentiaalisia asiakkaita.

Tulokset

Ajankohtaisella sisällöntuotannolla Instagramissa asiakkaat ja muut seuraajat tavoitetaan nopeasti. Yrityksen sosiaalisessa mediassa on tärkeää informoida nopeasti tärkeimmistä asioista, jotta yrityksen asiakkaat löytävät tiedon vaivattomasti.

Miten työ eteni?

Saumattoman yhteistyön kannalta pohjatyö on erityisen tärkeää. Etenimme Korian kanssa seuraavin askelein!

Videoprojekti
Toteutimme Korian Instagramiin videosarjan nimeltä "Kun osa identiteetistä tippuu pois". Julkaisimme ennen videokuvauksia Instagramissa kyselyn, jossa seuraajat saivat kertoa omia kokemuksiaan tärkeästä aiheesta. Yhdistimme seuraajien ja asiakkaan omat tarinat neljälle videolle.
Sisällöntuotannon aloituspalaveri
Sisällöntuotannon aloituspalaverissa keskustelimme siitä, minkälaisia toiveita ja tarpeita asiakkaalla on sosiaalisen median sisällöntuotantoon. Loimme graafisen ohjeistuksen Canvaan, jossa määriteltiin käyttämämme fontit sekä värit.
Ajankohtaista sisällöntuotantoa
Tuotamme Korian Instagramiin sekä Facebookiin ajankohtaista sisältöä asiakkaalle tärkeistä aiheista. Teemme julkaisuja Canvassa niin, että ne sopivat yrityksen brändiin ja muuhun sisältöön.

Tässä työssä oli mukana

Viivi

Yhteydenpito ja sisällöntuotanto

Mira

"yhteydenpito, sisällöntuotanto..."