Fano logo

Somesisältöä Hiipakalle

Instagram | Facebook

Lähtökohta

Julkaisuideat ja aika somen tuottamiselle on asiakkaalla vähissä, mutta olisi tärkeää saada sisältöä yrityksen kanaviin.

Tavoitteet

Suunnitelmallisen sisällön tuottaminen tasaisesti yrityksen eri tileille, jotta saadaan kasvatettua brändin tunnettuutta potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa.

Kohderyhmä

@hiipakkahuonekalut -tilillä kohderyhmänä 20-65 vuotiaat, sisustamisesta kiinnostuneet suomalaiset.
@hiipakkateollisuus -tilillä kohderyhmänä keittiö- ja kalustetoimittajat.

Tulokset

Kaikkiin kanaviin on luotu jatkuvaa, suunnitelmallista sisältöä, joka sitouttaa seuraajia.

Miten työ eteni?

Yhteistyön käynnistyttyä loppuvuodesta 2021 on edetty seuraavasti.

Yhteistyö käyntiin
Asiakas koki, ettei heillä riitä ideat somesisällön luomiseen, ja he pyysivät meitä apuun. Yrityksen ulkopuolinen henkilö on tällöin hyvä ratkaisu, sillä yrityksen sisällä kaikki voi tuntua hyvin arkipäiväiseltä, mutta ulkopuolinen ammattilainen voi nähdä paljon uusia ideoita ja aiheita, joita voi hyöntyntää somessa.
Julkaisujen suunnittelu ja toteutus
Julkaisut käydään läpi kuukausittain ja tarvittaessa niitä ideoidaan myös yhdessä.
Lisää kanavia
Nyt kun nykyisille kanaville on toteutettu sisältöä pidempään, on aika kääntää katseita tulevaisuuteen ja uusien kanavien pariin; miten sisällöntuotantoa saadaan kehitettyä vielä laajemmaksi?

Tässä työssä oli mukana

Laura

Yhteydenpito, sisältöjen suunnittelu ja toteutus

Mira

Asiakkuuspäällikkö