Fano logo

Pirkanhovi

brändi-ilme | canva-pohjat | verkkosivut | markkinointiassari

Lähtökohta

Teboil Pirkanhovin yrittäjät vaihtuivat loppuvuodesta 2022, joten ilme ei tuntunut omalta. Ilmeeseen ja brändiin kaivattiin raikkautta, helposti lähestyttävyyttä, henkilöitymistä ja oikeiden kohderyhmien puhuttelua. 

Tuoreilla yrittäjillä oli toive, että markkinoinnin ilme olisi yhtenäistä, rentoa ja sosiaalista mediaa hyödynnetään enemmän kuin aiemmin. 

Tavoitteet

Yhteistyömme tavoite oli luoda pitkäaikainen yhteistyö, jossa asiakas saa mahdollisimman paljon palveluita yhdestä osoitteesta, tästä syystä päädyimme Markkinointiassari-palveluun, jonka monipuolisuus helpottaa asiakkaan arkea. 

Brändiuudistuksen lisäksi tavoitteemme on panostaa jokapäiväiseen viestintään kaikissa Pirkanhovin käyttämissä viestintäkanavissa verkkosivuista somekanaviin, printtimainontaan, kyltteihin, bannereihin ja paikan päällä tapahtuvaan viestintään. 

Kohderyhmä

Pirkanhovin asiakaskunta on hyvin laaja, sillä viihtyisällä liikenneasemalla poikeaa päivittäin satoja matkailijoita aina ammattikuljettajista perheisiin, joukkueisiin, seuroihin ja lomamatkailijoihin. 

Aloitimme yhteistyön asiakasanalyysilla, unelma-asiakkaan kartoituksella ja tämän kautta löysimme erilaiset persoonat, jolloin puhutellaan juuri haluttua kohderyhmää kaikessa viestinnässä. 

Tulokset

Pirkanhovi on saanut uuden houkuttelevan ja iloisen graafisen ilmeen, verkkosivut on avattu ja markkinoinnille on asetettu johdonmukaiset tavoitteet.

Analytiikkaa sosiaalisen median puolella on seurattu alkuvuodesta lähtien. Sekä Facebookin että Instagramin puolella kasvua on tavoitettavuus on kasvanut useita kymmeniä prosentteja. Uudet verkkosivut ovat myös niiden avauduttua lähteneet välittömästi tavoittamaan viikoittain satoja vierailijoita.

Mitä tapahtuu nyt? Markkinointiassarimme jatkaa työssään tiiminsä kanssa. 

Alun brändityön jälkeen markkinoinnin työtunteja käytetään somesisältöihin, Google-markkinointiin, hakukoneoptimoituihin blogiteksteihin, tapahtumien markkinointiin, printtimainontaan jne. 

Fanon markkinointiassarin myötä Pirkanhovilla on apunaan laaja monikanavaisen markkinoinnin ammattilaisten verkosto, jolloin markkinointi on hallittua, suunnitelmallista, tehokasta tuo tuloksia. Ennen kaikkea yhteistyö säästää asiakkaan aikaa ja rahaa, kun eri osa-alueita ei ole ripoteltu monelle toimijalle. 

Miten työ eteni?

Yhteistyö Pirkanhovin kanssa aloitettiin loppuvuodesta 2022 tutustumalla asiakkaan liiketoimintaan, kartoittamalla sen hetkistä tilannetta monikanavaisen markkinoinnin osalta ja selvittämällä, mitkä ovat asiakkaan toiveet ja tavoitteet.

Alkukartoitus
Pirkanhovin tavoitteiden pohjalta lähdettiin kartoittamaan asiakasprofiileja ja työstettiin monikanavaisen markkinoinnin strategia.
Työ käyntiin
Pohjatyön jälkeen Pirkanhoville tehtiin asiakkaan toiveiden mukainen graafinen ohjeisto yhtenäistämään brändin ilmettä ja pian pääsimme rakentamaan uusia verkkosivuja, somesisältöjä, sähköpostikirjeitä ja Google-markkinointia.
Yksityiskohtien viimeistelyä
Graafisen ohjeistuksen ja uudistetun brändi-ilmeen johdatuksella luotiin sosiaalista mediaa varten Pirkanhovin brändin mukaiset Canva-pohjat helpottamaan sisällöntuotantoa.
Nykyhetki kesällä 2023
Uudet verkkosivut avattiin keväällä 2023. Yhteistyömme jatkuu markkinoinnilla ja viestinnällä: luomme säännöllisesti sisältöä Pirkanhovin somekanaviin ja blogiin, teemme maksullista markkinointia, suunnittelemme mainokset lehtiin, kyltteihin ja paikan päälle, ylläpidämme verkkosivuja sekä kirjoitamme tarvittaessa tiedotteita.

Tässä projektissa ovat olleet mukana

Hanna

Verkkosivut, graafinen suunnittelu

Henna-Maria

markkinointiassari

Viivi

Asiakasvastaava, markkinointiassari

Laura

Markkinointiassari

Mira

yrittäjä

Iina

markkinointiassari